Training/ workshop

Aanbod trainingen

Aanpak
Op basis van jouw inschrijving neem ik contact met je op om kort een aantal zaken door te spreken. We inventariseren de leerwensen, creëren inzicht in de problematiek en ik geef advies. Je ontvangt een uitgebreid voorstel met heldere afspraken. Tenslotte stuur ik je voor aanvang voorbereidings- huiswerk, zodat we de trainingstijd optimaal kunnen benutten.

Bij maatwerk voor organisaties verbinden we de individuele leerbehoeftes van deelnemers aan de organisatiedoelstellingen en we ontwikkelen het benodigde materiaal en stemmen dit af op de organisatie. De praktische en interactieve aanpak staat voorop! Dat houdt in dat er veel ruimte is voor het oefenen van vaardigheden, feedback, reflectie en eigen ervaring/ inbreng van deelnemers.

Aanbod
Maak een keuze uit een van onderstaande trainingen:

Maak werk van jezelf, je cv en motivatiebrief Details training

Waarom “Je persoonlijke loopbaanverhaal, cv en sollicitatiebrief”? De arbeidsmarkt is in beweging, het werk in onze branche verandert. Jouw organisatie beweegt mee, en jij?: beweeg jij zelf mee? Hoe zorg jij dat je over twee jaar (nog steeds) die leuke baan hebt? Of juist je droombaan vindt? Deze training helpt je jouw eigen persoonlijke missie en je ”elevator pitch” te verwoorden. Of beter gezegd: je persoonlijke loopbaanverhaal te vertellen. In 20 seconden zeggen wie jij bent, wat je doet en waar je goed in bent. Zo kort, dat je het in de lift aan iemand kunt vertellen, nog voordat hij of zij uitstapt.

Samen werken we aan een nieuw perspectief door inzicht te verkrijgen in vragen als wie ben ik, wat kan en wil ik eigenlijk en voor wie wil ik mijn talenten inzetten? Hoe profileer jij je? Kun jij kort, bondig en enthousiast vertellen waar jij voor staat en waarom? Of kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? De wereld van Welzijn verandert. Verander jij mee? Alleen al samen aan de slag gaan met ontdekken waar je blij van wordt, goed in bent en hoe je jezelf kunt ontwikkelen en profileren, geeft positieve energie!

Resultaat. Na deelname aan deze training:

 • Ken je jouw unieke profiel en pitch van waarden, kennis en vaardigheden.
 • Kan je jezelf profileren op een prettige en authentieke manier.
 • Weten toekomstige opdrachtgevers/werkgevers waarvoor ze bij jou moeten zijn.
 • Spreek je met hernieuwd zelfvertrouwen je omgeving aan.
 • Weet je hoe je CV en sollicitatiebrief er anno 2017 uit moet zien en hoe deze aansluit bij jouw vacature.

Voor wie? De training is geschikt voor medewerkers die ontslag zijn aangezegd, boventallig zijn verklaard of anderszins ander werk willen/moeten gaan zoeken.

Basisprogramma. Het gaat in deze training om het vergroten van kennis, inzichten en vaardigheden. Het direct kunnen toepassen hiervan, maar ook om het met elkaar gericht werken hieraan.

Dagdeel 1

 • Kennismaken met elkaar
 • Wat is je persoonlijk profiel?
 • Je persoonlijke waarden
 • Je cv, tips en trucs

Dagdeel 2

 • Jouw succesverhaal
 • Verder met je cv
 • Kwaliteiten en talenten ronde

Dagdeel 3

 • Je persoonlijke missie
 • Je persoonlijke loopbaanverhaal
 • Je motivatiebrief, tips en trucs

Methodiek. De nadruk ligt in de training op het afwisselend met elkaar en voor jezelf uitvoeren van loopbaanopdrachten, het delen van ervaringen en reflecteren.

Netwerken naar nieuw werk en linkedIn (offline- en online netwerken) Details training

Waarom ‘Netwerken en linkedIn (Offline- en online netwerken)’? De arbeidsmarkt is in beweging, het werk in onze branche verandert. Jouw organisatie beweegt mee, en jij?: beweeg jij zelf mee? Moet je na 15 jaar ineens weer solliciteren? En weet je wat je wilt? Oriënterend netwerken kan zeer effectief zijn tijdens een onderzoek naar je persoonlijke arbeidsmarkt.

Vanuit de wetenschap dat het grootste gedeelte van vacatures en nieuwe opdrachten tegenwoordig via netwerken wordt ingevuld, krijg je in deze training tips en trucs om te leren netwerken, je netwerkkracht te vergroten en werk of relaties aan te trekken. Hoe kom je binnen bij toekomstige werk/opdrachtgevers? Er zijn verschillende manieren om dit te doen, welke past bij jou?. Verder kijken we naar LinkedIn; waar moet je op letten bij het opstellen van je profiel? Ook hier weer tips en trucs zodat je er direct mee aan de slag kan.

Resultaat. De resultaten na de training zijn duidelijk: je weet jezelf zichtbaar te maken zodat je uiteindelijk werk verovert dat bij jou past en je interesse heeft. En verder:  

 • Spreek je met hernieuwd zelfvertrouwen je omgeving (netwerk) aan.
 • Weet je welke manier van jezelf zichtbaar maken bij jou past en
 • kan je jezelf profileren op een prettige en authentieke manier.
 • Weet je welke ingangen je hebt voor een goed netwerkgesprek .
 • Kan je een goed netwerkgesprek voeren.
 • Weet je hoe je je profiel op LinkedIn moet opstellen en vullen en
 • hoe je linkedIn en netwerken inzet om werk aan te trekken.

Voor wie? De training is geschikt voor medewerkers die ontslag is aangezegd, boventallig zijn verklaard of anderszins ander werk willen/moeten gaan zoeken.

Basisprogramma. Het gaat in deze training om het vergroten van kennis, inzichten en vaardigheden. Het direct kunnen toepassen hiervan, maar ook om het met elkaar gericht werken hieraan. We gaan in op vragen als:

 • Hoe krijg ik contact voor een netwerkgesprek met een manager of medewerker die ik niet ken?
 • Hoe kan ik mezelf goed presenteren zonder om een baan te bedelen?
 • Hoe breng ik kort en duidelijk over wat ik wil?

Dagdeel 1  

 • Kennismaken
 • Waarom netwerken en wat is het eigenlijk?
 • De Gunfactor en je huidige netwerk
 • Hoe zichtbaar ben je?
 • Wat houd je tegen?
 • Pitch it!

Dagdeel 2

 • Jouw persoonlijke arbeidsmarkt
 • Netwerken=jezelf zijn en in beweging komen=zelfvertrouwen=te leren!
 • Waar begin je?
 • Ingangen voor netwerkgesprekken

Dagdeel 3

 • De netwerkafspraak maken
 • Het netwerk gesprek
 • Tips, trucs en valkuilen
 • Online netwerken; LinkedIn

Methodiek. De praktische en interactieve aanpak staat hier voorop! Dat houdt in dat er veel ruimte is voor het oefenen van vaardigheden, feedback en reflectie en eigen ervaring/ inbreng van de deelnemers.

De training bestaat grotendeels uit interactieve werkvormen om je te leren netwerken zowel off- als online.

Begeleiden van stagiairs   Details training

Waarom ‘Stagebegeleiding’? Verschillende studenten, verschillende leerstijlen en zoveel uiteenlopende situaties in de praktijk. In deze training komt het allemaal aan bod. Voor je organisatie en voor studenten is het belangrijk om te weten hoe een succesvolle stage eruitziet. Voor de student kan dit betekenen dat hij straks met enthousiasme en zelfvertrouwen begint aan een baan bij je organisatie. Voor je organisatie is een student die positief is over zijn werkgever goede PR en daarnaast een potentiele werknemer. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het toch niet voor iedereen. Goed kunnen begeleiden en beoordelen van een aankomend professional is een vak apart. Basis voor de training zijn daarom de vragen waarmee je als stagebegeleider rondloopt en de vele situaties die worden ingebracht. We bieden je concrete handvatten voor het begeleiden van allerhande situaties waarmee je als begeleider van een stagiair te maken krijgt.

Resultaat Na deelname aan deze training beschik je over de volgende kennis en vaardigheden:

 • Leerstijlen en het hanteren van strategieën voor het begeleiden van studenten met verschillende leerstijlen.
 • Toepassen van eigen expertise en mogelijkheden in het licht van de ontwikkelende student.
 • Zicht op stages, stagebegeleiding vanuit opleiding en de eigen praktijk en de afstemming van activiteiten met verschillende stakeholders.
 • Coachen, helpen reflecteren
 • Motivatie en zelfvertrouwen van de student en de begeleidingsvorm
 • Beoordelen van praktijkopdrachten en professioneel gedrag
 • De plaats van de stages in het curriculum van de opleiding.
 • Probleemoplossende vaardigheden voor verschillende conflictsituaties.
 • Regels van feedback en het toepassen ervan in verschillende begeleidingssituaties.
 • Het begeleidings- en beoordelingsgesprek

Voor wie? De training is geschikt voor alle stagebegeleiders in kinderopvang-, jeugdzorg- en welzijnsorganisaties.

Basisprogramma. Het gaat in deze training om het vergroten van kennis, het direct kunnen toepassen hiervan, maar ook om het met elkaar gericht werken aan knelpunten en leervragen die je als stage- en/ of werkbegeleider zelf inbrengt. De volgende vragen zullen worden behandeld:

 • Stageprotocollen, hoe en waarom?
 • Welke aspecten spelen bij een stage of BPV periode een belangrijke rol?
 • Hoeveel invloed heb je als stage- of werkbegeleider?
 • Wat doe je als een student ongemotiveerd is of zijn (leer)doelen niet haalt?
 • Hoe krijg je de student in beweging?
 • Wat mag je van de student en van jezelf verwachten?

Specifiek wordt er aandacht besteed aan: verschillende leerstijlen, feedback en begeleidings- en gesprekstechnieken.

Dagdeel 1

 • Praktische ondersteuning stageproces:

Aandacht werkbegeleidersproces en beschikbare instrumenten/hulpmiddelen

Welke aspecten spelen bij een stage een belangrijke rol?

Wat mag je verwachten?

Hoe presenteer ik mezelf en mijn werkgever?

 • Leerstijlen en welke werkvorm?
 • Taken en competenties stagebegeleider
 • Competentiegericht begeleiden, hoe?
 • Ontwikkeling naar zelfstandig leren, tips en oefening
 • Planmatig begeleiden, tips en oefening
 • Het leerklimaat

Dagdeel 2

 • Rol en taken werkbegeleider als begeleider
 • Coachen
 • Beïnvloeden van motivatie en zelfvertrouwen student
 • Je begeleidingstechnieken:

Vragen stellen

Helpen reflecteren

Feedback geven

Actief luisteren

 • Het begeleidingsgesprek

 Dagdeel 3

 • Rol en taken werkbegeleider als beoordelaar
 • De beoordelingscyclus
 • Beoordelingsinstrumenten
 • Het beoordelingsgesprek
 • Beoordelen van praktijkopdrachten en professioneel gedrag

Dagdeel 4 Borging bijeenkomst

Doel: afsluiting en checken beklijving nieuw geleerde middels “terugkom” sessie waarbij aandacht is voor :

 • Uitwisseling ervaring en oefening gesprekken aan de hand van cases
 • Herhaling onderdelen vorige dagdelen

De te behandelen onderwerpen worden hierbij nader bepaald door inbreng van de werkbegeleiders zelf. (inventarisatie van tevoren).

Methodiek De nadruk ligt in de training op het casus gestuurd oefenen van gespreks- en begeleidingstechnieken en het delen van ervaringen. Het uitwisselen van ervaringen met de andere deelnemers blijkt zeer waardevol. Want je zit allemaal in hetzelfde ‘schuitje’. Je ervaringen en problemen met een stagiair zijn vaak herkenbaar voor anderen.

Maak jezelf zichtbaar, het is net werken!   Details training

Waarom ‘Maak jezelf zichtbaar, het is net werken!’? Netwerken kan zeer effectief zijn tijdens een onderzoek naar je persoonlijke arbeidsmarkt. Deze training richt zich op netwerken naar nieuw werk, jezelf zichtbaar maken en leert je optimaal gebruik te maken van het netwerk dat je nu al hebt en het verder uitbreiden zonder dat je het gevoel hebt dat je daarmee iemand lastig valt. Aan het begin van de training leer je waarom netwerken veel meer kansen biedt op het werk dat je graag wil doen. Je krijgt in deze workshop tips en trucs om te leren netwerken, je netwerkkracht te vergroten, te verbinden en werk, klanten en samenwerking aan te trekken.

Er zijn verschillende manieren om meer zichtbaar te zijn, welke past bij jou? Je gaat geïnspireerd en met meer zelfvertrouwen je directe omgeving aanspreken.

Resultaat. De training levert een constructieve en positieve bijdrage aan een helder zelfbeeld en de manier waarop je jezelf professioneel kunt profileren.

Na afloop van de training:

 • heb je goed inzichtelijk wat je talenten zijn;
 • weet je jezelf goed zichtbaar te maken;
 • weet je welke functies je goed zou kunnen uitvoeren en wat je wensfuncties zijn;
 • weet je hoe je netwerken als tool kunt gebruiken om dit verder scherp te stellen en je wensfunctie te bemachtigen.

En verder:

 • spreek je met hernieuwd zelfvertrouwen je omgeving (netwerk) aan;
 • weet je welke manier van jezelf zichtbaar maken bij jou past en
 • kan je jezelf profileren op een prettige en authentieke manier.

Voor wie? De training is geschikt voor medewerkers die ontslag is aangezegd, boventallig zijn verklaard of anderszins ander werk willen/moeten gaan zoeken.

Basisprogramma. Het gaat in deze training om het vergroten van kennis, inzichten en vaardigheden. Het direct kunnen toepassen hiervan, maar ook om het met elkaar gericht werken hieraan.

We gaan in op vragen als: 

 • Hoe krijg ik contact voor een netwerkgesprek met een manager of medewerker die ik niet ken?
 • Hoe kan ik mezelf goed presenteren zonder om een baan te bedelen?
 • Hoe breng ik kort en duidelijk over wat ik wil?

Gesprekstechnieken. Je oefent praktijksituaties en leert  om jezelf, op een bij jou passende wijze, te presenteren.

 • hoe voer ik een goed netwerkgesprek?
 • wat zijn mijn valkuilen en hoe omzeil ik die?
 • wat kan ik in de presentatie van mijzelf verbeteren? 

Netwerkcampagne. Aan het einde van de netwerktraining sta je sterker in je schoenen, voel je je zekerder en ben je toegerust met de juiste kennis en technieken. Iedere deelnemer krijgt tot slot gericht persoonlijk advies en tips over aanpak, gespreksstijl en verbeterpunten. Denk hierbij aan de volgende punten:

 • je weet hoe je een doelgerichte netwerkcampagne kunt opzetten
 • je bent in staat effectieve netwerkgesprekken te voeren
 • je kunt daar doelgericht follow-up aan geven, tot aan je nieuwe baan

Methodiek. De praktische en interactieve aanpak staat hier voorop! Dat houdt in dat er veel ruimte is voor het oefenen van vaardigheden, feedback en reflectie en eigen ervaring/ inbreng van de deelnemers.

De training bestaat grotendeels uit interactieve werkvormen om je te leren netwerken.

Onderdelen die onder andere aan bod komen zijn:

 •  Hoe zichtbaar ben je?
 •  Wat houd je tegen? (belemmeringen)
 •  Pitch it!
 •  Netwerken = zelfvertrouwen = te leren!
 •  Het gesprek

 

Aanbod workshops

Aanpak

Op basis van jouw inschrijving neem ik contact met je op om kort een aantal zaken door te spreken. We inventariseren de wensen en behoefte en je ontvangt een uitgebreid voorstel met heldere afspraken. Onze workshops zijn allemaal samengesteld binnen de thema’s Mobiliteit en inzetbaarheid alsmede Beroepspraktijkvorming.

Bij maatwerk organisatie; we verbinden de individuele leerbehoeftes van deelnemers aan de organisatiedoelstellingen en we ontwikkelen het benodigde materiaal en stemmen dit af op de organisatie. De praktische en interactieve aanpak staat voorop! Denk ook eens aan een reeks workshops in company in een chronologische volgorde met logische opbouw en vervolg.

Aanbod
Maak een keuze uit een van onderstaande workshops:

Ken je veerkracht   Details workshop

Deze intensieve workshop draait om hoe je omgaat met veranderingen, waar je niet zelf voor hebt gekozen. Als deelnemer leer je vanuit jezelf sterker en anders de veranderde situatie aan te pakken en in beweging te komen. Verder staan we stil bij de vraag “waarin ben jij moeiteloos briljant?” en ervaren we dat ”fouten maken moet!” en wie weet komt het bij jou nog zover dat er sprake is van faalplezier! Echt, je bent veerkrachtiger dan je zelf gelooft!

Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?   Details workshop

In deze workshop gaan we op een creatieve en interactieve manier aan de slag met de vragen “wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik eigenlijk?” Doel daarbij is inzicht te verkrijgen in je persoonlijke profiel zodat je weet hoe je jezelf kan presenteren richting je eigen netwerk.? Waar word je blij van, waar ben je goed in en wat drijft je? Alleen al hiermee aan de slag gaan geeft positieve energie!

Je persoonlijke loopbaanverhaal en CV    Details workshop

In deze workshop gaan we aan de slag met je persoonlijke missie en je “elevator pitch” of beter gezegd “Je persoonlijke loopbaanverhaal”: in 20 seconden zeggen wie jij bent, wat je doet en waar je goed in bent. Zo kort, dat je het in de lift aan iemand kunt vertellen, nog voordat hij of zij uitstapt. Verder kijken we naar je CV; je krijgt tips en trucs om te zorgen dat deze 2017-waardig is.

Netwerken en LinkedIn (Offline- en online netwerken)    Details workshop

Ook genoeg van standaard afwijzingen of helemaal geen antwoord bij solliciteren? Moet je na 20 jaar ineens weer solliciteren? En weet je wat je wilt? Oriënterend netwerken kan zeer effectief zijn tijdens een onderzoek naar je persoonlijke arbeidsmarkt.

Vanuit de wetenschap dat het grootste gedeelte van vacatures en nieuwe opdrachten tegenwoordig via netwerken wordt ingevuld, krijg je in deze workshop tips en trucs om te leren netwerken, je netwerkkracht te vergroten en werk of relaties aan te trekken. Hoe kom je binnen bij toekomstige werk/ opdrachtgevers? Er zijn verschillende manieren om dit te doen, welke past bij jou? Je gaat geïnspireerd en met meer zelfvertrouwen je directe omgeving aanspreken. Verder kijken we naar LinkedIn; waar moet je op letten bij het opstellen van je profiel? Ook hier weer tips en trucs zodat je er direct mee aan de slag kan.

Maak jezelf zichtbaar het is net werken!    Details workshop

Mobiliteit is een veel gebruikte term in werkend Nederland. Het belang van netwerken, samenwerken, verbinden en zichtbaar zijn is hier onlosmakelijk mee verbonden. Deze onderwerpen komen dan ook tijdens de workshop aan de orde. Hoe vertegenwoordig je op een goede manier je werkgever? En hoe presenteer jij jezelf?

Vanuit de wetenschap dat het grootste gedeelte van vacatures, nieuwe opdrachten en samenwerkingsideeën tegenwoordig via netwerken wordt ingevuld, krijg je in deze workshop tips en trucs om te leren netwerken, je netwerkkracht te vergroten, te verbinden en werk, klanten en samenwerking aan te trekken.

Er zijn verschillende manieren om meer zichtbaar te zijn, welke past bij jou? Je gaat geïnspireerd en met meer zelfvertrouwen je directe omgeving aanspreken.

Coachend begeleiden van aankomend vakprofessional/ stagiair    Details workshop

Voor je organisatie en voor studenten/stagiairs is het belangrijk om te weten hoe een succesvolle stage eruitziet. Voor de student kan dit betekenen dat hij straks met enthousiasme en zelfvertrouwen begint aan een baan bij je organisatie.  Voor je organisatie is een student die positief is over zijn werkgever goede PR en daarnaast een potentiele werknemer. Goed kunnen begeleiden van een aankomend vak- professional is een vak apart. In deze workshop bied ik je concrete handvatten en inzichten voor het begeleiden van allerhande situaties waarmee je als begeleider van een stagiair te maken krijgt en help ik je een stuk op weg in het coachend begeleiden van aankomend vakprofessionals. Je krijgt tips en trucs en we gaan oefenen met effectief communiceren zodat je als stagebegeleider geïnspireerd en meer coachend je stagiaire kan begeleiden.

Coachen bij prestatieproblemen    Details workshop

Hoe zien goede prestaties op de werkvloer er eigenlijk uit? En welke instrumenten staan als begeleider en coach tot je beschikking? Hier staan we kort bij stil. We gaan oefenen met een begeleidingsgesprek waarbij we kort kennismaken met vragenstellen (welke prestatievragen?), actief luisteren en het bespreekbaar maken van prestatieproblemen (feedback).

Beoordelen van professioneel gedrag    Details workshop

Wat is (on)acceptabel gedrag op de werkvloer? En waar moet je in je rol als beoordelaar om denken? Hoe voer je een goed beoordelingsgesprek? Zomaar wat vragen waar we in deze workshop bij stilstaan en mee gaan oefenen. Verder kijken we kort naar beoordelen volgens de WACKER methode en oefenen we met het feedbackgesprek.

Omgaan met motivatie en zelfvertrouwen van leerlingen    Details workshop

Hoe zit het met de motivatie en het zelfvertrouwen van diegene die je begeleid? En hoe beïnvloed jij de motivatie? We maken in deze workshop kort kennis met de motivatiecirkel en staan stil bij leerlingen met faalangst. Hoe help je als begeleider bij reflecteren (één van de belangrijkste instrumenten die je hebt als het gaat om begeleiden bij een leerproces)?

Wat bezielt deze generatie stagiairs?, jong volwassenen het vak bijbrengen    Details workshop

In deze workshop maken we kennis met de ontwikkeling van de jong volwassene (puberbrein) en wat dit betekent voor je rol als werkbegeleider/ praktijkopleider. We staan stil bij stukje levenswijze en houding van deze jong volwassene maar ook bij de valkuilen als begeleider. Tot slot gaan we actief aan de slag met hoe je eens op een andere manier in gesprek kan gaan met deze generatie.

 

Als je wilt weten wat ik voor jou  kan betekenen, neem gerust contact met mij op. We bespreken (vrijblijvend) de situatie en een gerichte aanpak.

Job in beweging
Mart Stamerf 20, 3822 WG Amersfoort
06 309 456 34, info@jobinbeweging.nl
Facebook
LinkedIn
Google+
SOCIALICON

Back to Top