Praktijkopleiding

Ruim tien jaar heb ik eerst als praktijkopleider en later als BPV coördinator gewerkt. Het voornaamste doel daarbij: het realiseren van voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers, verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk en een goed leerklimaat.
Als onderdeel van de beroepspraktijkvorming trainde en coachte ik de werkbegeleiders bij het begeleiden van de leerwerkkandidaten en stagiairs (bbl en bol-ers).

Als werkgever voelt u zich verantwoordelijk voor uw leerklimaat en wilt u blijven leren en ontwikkelen. Het inkopen van BPV ondersteuning in de vorm van deskundigheidsbevordering van werkbegeleiders kan u daarbij helpen. Opdrachten kunnen variëren van een eenmalige workshop of training rondom het begeleiden en beoordelen van stagiairs tot het complete pakket Deskundigheidsbevordering van werkbegeleiders. Resultaat : een goed leerklimaat waarbij stagiairs begeleid worden door deskundige werkbegeleiders met een betere afstemming tussen onderwijs en beroepspraktijk.

 

Werkwijze
Workshop begeleiden van stagiair(e)s/ beoordelen van stagiair(e)s

In twee uur gaan we aan de slag met resp. begeleiden dan wel beoordelen van stagiairs. Waar moet je nou op letten? Hoe krijg ik beweging in mijn stagiaire? Hoe kan ik mijn rol als coach en begeleider maar ook als beoordelaar bij deze stage effectiever pakken? Zomaar wat vragen waar je antwoord op krijgt. Je krijgt tips en trucs en we gaan oefenen zodat je als werkbegeleider geïnspireerd en met meer zelfvertrouwen je stagiaire kan begeleiden en beoordelen.

 Basistraining werkbegeleiders

Voor startende werkbegeleiders is er de basistraining werkbegeleiding. Deze training bestaat uit 3 dagdelen met daarin de volgende onderdelen:

 • Taken en competenties
 • Leerstijlen en Leerklimaat
 • Ontwikkeling naar zelfstandig leren
 • Oefenen met vragen stellen
 • Coachen
 • Oefenen met feedback geven
 • Oefenen met actief luisteren
 • Helpen reflecteren
 • Motivatie en zelfvertrouwen
 • Beoordelen van praktijkopdrachten
 • Beoordelen van professioneel gedrag en persoonlijke eigenschappen
 • Oefenen van het beoordelingsgesprek

 

Pakket Deskundigheidsbevordering werkbegeleiders

Dit pakket bevat de volgende onderdelen: selectie en indeling werkbegeleiders naar niveau deskundigheid, intake per medewerker, 3 bijeenkomsten van 2 uur en materiaal.

We starten met een intake per potentiële werkbegeleider. Vervolgens vindt er selectie en indeling van werkbegeleiders naar niveau van deskundigheid plaats.

Omdat één-op-één begeleiding van werkbegeleiders erg kostbaar en tijdrovend is, is het aan te bevelen op basis van de indeling naar deskundigheid, de werkbegeleiders in groepen te begeleiden (maximale groepsgrootte is 12 personen). Ik doe dit middels (thema) bijeenkomsten. Bijkomend voordeel is dat door het werken in groepen, je met- en door elkaar leert en dit versterkend werkt, ook voor het leerklimaat.

De werkbegeleidersbijeenkomsten bestaan uit:

 • Uitwisseling ervaring en oefenen met gesprekken aan de hand van cases
 • Informatieoverdracht actuele ontwikkelingen
 • Theoretische ondersteuning/ herhaling onderdeel basistraining
 • Thema’s/ korte workshops rondom begeleiden en beoordelen

Ook praktijkopleiding is maatwerk. De duur van het traject en de onderdelen die aan bod komen, zijn afhankelijk van hetgeen met de werkgever is overeengekomen. Werkafspraken worden gemaakt over het totaal aantal bijeenkomsten en trainingen, de frequentie en de huiswerkopdrachten.

Als u wilt weten wat ik voor u of uw medewerkers kan betekenen, neem gerust contact met mij op om een afspraak te maken. We bespreken (vrijblijvend) de situatie en een gerichte aanpak.

Job in beweging
Mart Stamerf 20, 3822 WG Amersfoort
06 309 456 34, info@jobinbeweging.nl
Facebook
LinkedIn
Google+
SOCIALICON

Back to Top